Styrelsen

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande
K-G Granberg
Fredsgatan 11
703 62 Örebro
019-29 43 43
kg.granberg@vintrosafolketshus.se
070-529 44 18
V. ordförande
Kalle Selander
Nygatan 13
719 40 Garphyttan
019-29 80 49
kalle@kalleselander.se
070 400 97 97
Kassör
Lena Jansson
Höglundavägen 4-6
719 30 Vintrosa
019-29 49 12
lena.jansson@vintrosafolketshus.se
070-336 97 13
Sekreterare
Lena Selander
Nygatan 13
719 40 Garphyttan
019-29 80 49
lena@comedi.se
070-877 97 97
Ledamot
Gunnar Törnqvist
Metallvägen 11
719 40 Garphyttan
g.trnqvist@telia.com
070 681 16 49
070-681 16 49
Ledamot
Sven-Erik Fritz
Stenrösevägen 27
719 32 Vintrosa
sven-erik.fritz@telia.com
019- 29 43 93
070 655 61 43